index (32K)
index (32K)
Уеб Медия Груп АД - (публично) Борсов код: 45W
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 2840000 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  02/ 816 4306  Факс  02/
 Адрес на управление  р-н Витоша, ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20
 Адрес за кореспонденция  р-н Витоша, ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20
Предмет на дейност: Научни и технологически услуги, свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност и всяка друга дейност, не забранена от закона.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Уеб Медия Груп АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

02-08-2021 12:51 45W Допълнителна информация на Уеб Медия Груп АД към 30-Jun-2021
02-08-2021 12:48 45W Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Уеб Медия Груп АД към 30-Jun-2021
02-08-2021 12:48 45W Допълнителна информация на Уеб Медия Груп АД към 30-Jun-2021
02-08-2021 12:47 45W Справки(КФН) на Уеб Медия Груп АД към 30-Jun-2021
02-08-2021 12:46 45W Вътрешна информация на Уеб Медия Груп АД към 30-Jun-2021

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

0