index (32K)
index (32K)
Сердика Пропъртис АДСИЦ - (публично) Борсов код: 6SR
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 650000 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  02/9320066  Факс  02/932 00 75
 Адрес на управление  ул. "Кърниградска" 19
 Адрес за кореспонденция  ул. "Кърниградска" 19
Предмет на дейност: Секюритизация на недвижими имоти
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Сердика Пропъртис АДСИЦ - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

30-01-2019 18:20 6SR Допълнителна информация на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 31-Dec-2018
30-01-2019 18:20 6SR Допълнителна информация на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 31-Dec-2018
30-01-2019 18:19 6SR Допълнителна информация на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 31-Dec-2018
30-01-2019 18:19 6SR Допълнителна информация на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 31-Dec-2018
30-01-2019 18:18 6SR Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 31-Dec-2018

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

1